Persberichten

In 2007 verscheen de eerste editie van 'Het Geheim van de Overheidswebsite'. Vier jaar later is het tijd voor een volledig nieuwe versie, waarin de nieuwste inzichten, onderzoeken, praktijkcases en bevindingen van specialisten verwerkt zijn. GemeenteOplossingen produceerde deze nieuwe editie in opdracht van de ICTU. GemeenteOplossingen heeft Wiep Hamstra en René Notenbomer uitgenodigd om het boek te schrijven. Meer informatie: Mariska Sloot, 050 - 5757 848.

Bestellen Download proefhoofdstuk

 

Nieuwsbericht EU-commissaris Kroes lanceert nieuw handboek

Gepubliceerd op: 06 april 2011

Eurocommissaris Kroes heeft op 31 maart 2011 het eerste exemplaar van het boek uit handen van René Notenbomer (medeauteur) in ontvangst genomen. Kroes is belast met de Digitale Agenda van de Europese Commissie. Deze agenda onderstreept het belang van computer- en internetvaardigheden en het benutten van ICT voor economische groei. eInclusion is een van de speerpunten; de EU vindt het belangrijk dat iedereen kan profiteren van de voordelen van ICT. Het programma wil voorkomen dat er een digitale kloof ontstaat. Internet moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht de gebruikte hardware, software en internetvaardigheden van de gebruiker.

Neelie Kroes neemt Het Geheim van de Overheidswebsite van René Notenbomer in ontvangst

Neelie Kroes neemt eerste exemplaar van het boek in ontvangst van René Notenbomer

 

Handboek helpt webredacteur Nederlandse overheid

De websites van de Nederlandse overheid kunnen nog forse winst behalen op het gebied van toegankelijkheid. De afgelopen vier jaar is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties extra geïnvesteerd in de ondersteuning bij het voldoen aan de Webrichtlijnen, een goede basis voor toegankelijkheid. Deze ondersteuning was in de vorm van een servicedesk en een toetsinstrument. Eind maart 2011 kwam een einde aan deze extra inzet. Het boek biedt juist nu ondersteuning. Het helpt webprofessionals om vanuit een eigen visie ambities te formuleren, om die vervolgens terug te laten komen bij de ontwikkeling van de website. Daarbij staat steeds de bezoeker centraal. Hoe richt je een webredactie in, hoe produceer je begrijpelijke content en hoe meet en veranker je de kwaliteit van je website? Dit boek geeft daar antwoord op.

Tien kernboodschappen

In Het Geheim van de Overheidswebsite staat het waaróm van toegankelijkheid centraal. Overheidswebsites scoren slecht op vindbaarheid, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid. Een website wordt nog te vaak gezien als – tijdelijk – project, zonder duidelijk doel. Terwijl een goed doordachte, toegankelijke website veel oplevert: tevreden bezoekers, een goed imago en kostenbesparing. Het boek maakt van iedere webprofessional een echte webexpert. Tien kernboodschappen worden in detail uitgewerkt. De informatie is primair gericht op de overheid, maar biedt ook webprofessionals in het bedrijfsleven veel steun.