De 10 experts

Toegankelijkheid kun je vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Er komt dan ook veel expertise bij kijken. De auteurs hebben tien experts benaderd en bereid gevonden om hun kennis te delen. Stuk voor stuk mensen die op het gebied van toegankelijkheid in de praktijk hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

Bestellen Download proefhoofdstuk

 

Henk Boeschoten - Effectiever communiceren door keuzearchitectuur

Henk A. Boeschoten is adviseur strategische communicatie, positionering en (online) reputatie- en merkmanagement. Actuele thema’s hierbij zijn geloofwaardigheid en vertrouwen; keuzearchitectuur, gedrag en beleid; en dienstverleningsconcepten. Boeschoten werkt voor maatschappelijke organisaties, dienstverleners, overheidsorganisaties en goede doelen. Hij is docent aan de AOG/Rijksuniversiteit Groningen, Instituut voor Bedrijfskunde (IBO) te Leusden, Wagner Professional Governance te Groningen en Vakopleiding Fondsenwerving.

Ferry Den Dopper - Laaggeletterdheid

Ferry den Dopper is informatiearchitect en senior user experience designer bij fullservice internet bureau Tam Tam. Ferry maakt zich sterk voor het bedenken en ontwerpen van (internet)oplossingen die aansluiten op het referentiekader en de behoefte van de doelgroep. Als webtoegankelijkheidspecialist adviseert Den Dopper developers en webredacteuren over het toepassen van de Webrichtlijnen. Hij is lid van de Normcommissie Drempelvrij, die verantwoordelijk is voor het opstellen en functioneren van de kwaliteitsregelingen van Waarmerk drempelvrij.nl en de Webrichtlijnen.

Jules Ernst - Certificering

Jules Ernst is een allround internetspecialist gericht op front-end webontwikkeling en gebruikersinteractie. Met zijn programmeursachtergrond is ook back-endontwikkeling niet geheel vreemd voor Jules. Door de vele projecten die Jules in verschillende rollen heeft uitgevoerd voor kleine starters tot aan grote multinationale organisaties en overheidsorganisaties heeft hij een brede ervaring rondom het implementeren van websites opgebouwd. De afgelopen 4 jaar heeft Jules in het project Webrichtlijnen meegewerkt, waar hij opdrachtgevers en ontwikkelaars adviezen geeft en presentaties en trainingen rondom webrichtlijnen heeft verzorgt. Hij laat zich graag op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op internetgebied via social media, via diverse kennisnetwerken waarin hij zelf ook graag actief is.

Stephen Hay en Robert Jan Verkade - Webrichtlijnen vroeg in je project

Sinds 1995 ontwerpt en ontwikkelt Stephen Hay, Zero Interface, websites voor diverse opdrachtgevers. De voormalige creatief directeur van Cinnamon adviseert bedrijven en overheden over hun webdesignen webdevelopmentstrategieën, met een nadruk op het gebruik van webstandaarden en best practices. Hay is medeauteur van de Webrichtlijnen en maakt deel uit van de werkgroep Webrichtlijnen 2. Robert Jan Verkade heeft meer dan tien jaar ervaring met internetprojecten. Hij richtte het bedrijf eend op om voor opdrachtgevers bruikbare websites te maken. Verkade is lid van de adviescommissie en reviewer van de Webrichtlijnen. Hij geeft regelmatig advies en presentaties over webontwikkeling en werkt onder andere voor Océ Technologies, Bruna en het Ministerie van Algemene Zaken.

Bert Mulder - Webrichtlijnen hebben de toekomst

Bert Mulder is lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool en directeur van het eSociety Instituut. Hij richt zich op strategie en ontwikkeling van brede en innovatieve toepassing van ICT in de samenleving. Met klanten zoals ministeries, grote steden en sociale, maatschappelijke en culturele organisaties werkt hij ontwikkelingen voor de komende jaren uit in strategierapporten, innovatieve projecten en nieuwe werkmethoden. Eerder was hij informatieadviseur van de Tweede Kamer. Bert Mulder is bestuurslid van een aantal culturele instellingen en lid van het Europees Cultureel Parlement.

René Notenbomer - Infobesitas, oude wijn in nieuwe zakken?

René Notenbomer is sinds 1996 actief op het raakvlak van webtechnologie en de functionele toepassing daarvan. Als afgestudeerd econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij gespecialiseerd in het vakgebied marketing management. Vanuit die achtergrond benadert hij met een kritische houding de inzet van internet in overheidsland. Hij heeft twee handboeken geschreven: 'Internet als marketinginstrument' (Contact, 1997) en 'Dotcom, leidraad voor het bepalen van uw eCommerce strategie' (Academic Service, 2000). Zijn derde boek, 'Het Geheim van de Overheidswebsite' produceerde hij in 2007 samen met Wiep Hamstra. Vanuit zijn organisatie GemeenteOplossingen ondersteunt hij gemeenten bij de ontwikkeling van internet als communicatie- en dienstverleningskanaal: digitale dienstverlening, bestuurlijke informatievoorziening en social media. Als adviseur organiseert hij regelmatig seminars over deze onderwerpen.

Willem Pieterson - E-dienstverlening in de toekomst

Willem Pieterson is Universitair Docent bij het Center for e-Government Studies (CFES) aan de Universiteit Twente en daarnaast werkzaam aan Northwestern University in Chicago (VS). Pieterson is verder wetenschappelijk adviseur van Cascadis en een van de initiatiefnemers van het project benchlearning, een nieuwe benchmark voor de overheid. Hij promoveerde in 2009 cum laude op een proefschrift over de kanaalkeuze van burgers in hun contacten met de overheid. Hij is gespecialiseerd in multichannel management, het gebruik van dienstverleningskanalen, communicatienetwerken en het meten / benchmarken van overheidsdiensten. Hij publiceerde meer dan zestig wetenschappelijke en praktische publicaties op het gebied van de e-Overheid.

Raph de Rooij - Geschiedenis van de webrichtlijnen

Raph de Rooij begon zijn internetcarrière in 1996 als coördinator van de website van het toenmalige ministerie van Landbouw. In 2001 ging hij bij ICTU aan de slag om mee te werken aan de ontwikkeling van de eOverheid. Uit een van zijn projecten kwamen in 2004 de Webrichtlijnen voort. Raph prijst zich gelukkig dat hij zich daarna fulltime met dit onderwerp heeft mogen bezig houden. De ontwikkeling van Webrichtlijnen versie 2 is voor hem een van de highlights van de afgelopen jaren.

Michèlle van Vlerken - Thonen - Hoe verkoop je toegankelijkheid?

Van Vlerken-Thonen werkte in 2009 en 2010 bij Stichting ICTU aan de nieuwe website van de Webrichtlijnen. Aanleiding hiervoor was haar afstudeerproject ‘Webrichtlijnen voor iedereen’, waarbij ze een onderzoek deed naar de verkoopbaarheid van de Webrichtlijnen. Vanaf 2011 werkt ze fulltime voor haar eigen onderneming, Vierkante Meter.

Jeroen Wijering - Video: fantastisch online communicatiemiddel

Tijdens zijn studie aan de Design Academy Eindhoven ontwikkelde Jeroen Wijering de eerste versies van de JW Player. Deze Flash / HTML5 / Silverlight videoplayer werd onder andere gebruikt door YouTube en is vandaag de dag te vinden op enkele miljoenen sites. Na zijn afstuderen startte Wijering het bedrijf LongTail Video, dat naast de JW Player ook een videoplatform (Bits on the Run) en een video-advertentienetwerk (AdSolution) beheert. Wijering verdeelt zijn tijd tussen Eindhoven en New York en is (op beide locaties) ’s avonds regelmatig in het zwembad te vinden.