Als één website perfect moet zijn,

Dan is het wel de overheidswebsite. Maar veel overheidswebsites zijn anno 2011 nog steeds ontoegankelijk voor het overgrote deel van onze samenleving. Informatie is onvindbaar, technisch ontoegankelijk en te complex om te begrijpen. De geheel herziene editie van 'Het Geheim van de Overheidswebsite' moet hier verandering in brengen.

Bestellen Download proefhoofdstuk

 

Het boek

'Het Geheim van de Overheidswebsite' is een praktische handleiding om een website toegankelijk te maken en houden. Het boek helpt webprofessionals om vanuit een eigen visie ambities te formuleren, om die vervolgens terug te laten komen bij de ontwikkeling van de website. Daarbij staat steeds de bezoeker centraal. Hoe richt je een webredactie in, hoe produceer je begrijpelijke content en hoe meet en veranker je de kwaliteit van je website? Dit boek geeft daar antwoord op.

Tien kernboodschappen

In 'Het Geheim van de Overheidswebsite' staat het waaróm van toegankelijkheid centraal. Overheidswebsites scoren slecht op vindbaarheid, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid. Een website wordt nog te vaak gezien als – tijdelijk – project, zonder duidelijk doel. Terwijl een goed doordachte, toegankelijke website veel oplevert: tevreden bezoekers, een goed imago en kostenbesparing. Het boek maakt van iedere webprofessional een echte webexpert. De informatie is primair gericht op de overheid, maar biedt ook webprofessionals in het bedrijfsleven veel steun.

De auteurs geven de lezer tien kernboodschappen mee:

  • Niet alle producten zijn geschikt voor het dienstverleningskanaal internet.
  • Een slechte website kost tijd, geld en is slecht voor je reputatie.
  • Een website bouwen en onderhouden is een proces en geen project.
  • Botsende logica’s zorgen voor veel discussie en ontoegankelijke websites.
  • Een goede visie op webcommunicatie heeft de logica van de bezoeker als uitgangspunt.
  • Een centrale webredactie is de bewezen formule voor kwaliteit.
  • Minder content is beter: makkelijker te onderhouden, goedkoper en vooral gebruiksvriendelijker.
  • Neem bij alles wat je publiceert je bezoeker als uitgangspunt.
  • Weet wat je wilt testen en vooral waarom.
  • Met testen ben je nooit klaar, het is een continu proces.

Met tien expertartikelen en vijf interviews

Toegankelijkheid kun je vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Er komt dan ook veel expertise bij kijken. De auteurs hebben tien experts benaderd en bereid gevonden om hun kennis te delen. Stuk voor stuk mensen die op het gebied van toegankelijkheid in de praktijk hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Het boek sluit af met interviews met vijf organisaties (gemeente Emmen, Microsoft, provincie Groningen, SNS Bank en Wehkamp) die vertellen welke successen zij hebben geboekt, maar ook welke uitdagingen zij het hoofd bieden.